Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015


Welcome: TENNIS ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ
Περιγραφή: Προτζεκτ για το Λύκειο. 
Επίπεδο δυσκολίας: College / Adult 
Βιογραφικό σημείωμα:  PE 
Λέξεις κλειδιά: tennis, forehand, backhand, tennis serve
Authors: Tech Pirates in Elation

Δεν υπάρχουν σχόλια: